Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Είναι χωρισμένη στις περιφερειακές ενότητες των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Φλώρινας. Στη βόρεια πλευρά της συνορεύει με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας δημόσιος φορέας και δημιουργήθηκε με το Νόμο 1622/1986. Ο νόμος 2503/1997 καθιέρωσε την Περιφέρεια ως μια ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους. Η Περιφέρεια συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί προγράμματα και εφαρμόζει πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον ενεργειακό πυρήνα της Ελλάδας, παράγοντας περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η ετήσια παραγωγή λιγνίτη στα ορυχεία ανέρχεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια τόνους που προμηθεύουν 6 λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ 4,4 GWe. Η εκμετάλλευση του λιγνίτη πρόσφερε πολλά μέχρι σήμερα στην ΠΔΜ και στο σύνολο της χώρας αδιαμφισβήτητα, αλλά επιπλέον εμφανίστηκαν σοβαρά οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
Η Περιφέρεια διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων δράσεων που αφορούν τη βιομάζα σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που υπάρχουν στην περιοχή, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας (CluBE).
Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές δράσεις μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως η ταυτόχρονη καύση του λιγνίτη με βιομάζα, προκειμένου να εξεταστεί η ενεργειακή απόδοση, η ποιότητα της καύσης και του περιεχομένου των παραγόμενων αερίων. Η ιδέα ήταν να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ευρεία χρήση των πόρων βιομάζας ως καύσιμο, αντικαθιστώντας το λιγνίτη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη των εθνικών στόχων που αφορούν τις ΑΠΕ.
Πολλά από τα Προγράμματα έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί και ορισμένα από αυτά είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπως, το Πρόγραμμα BERST, που έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες της βιοοικονομίας των περιφερειών της Ε.Ε. και να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για να βοηθήσει την Περιφέρεια στην πορεία της προς την ανάπτυξη της βιοοικονομίας, το Πρόγραμμα ProforBioMed (στρατηγικό Πρόγραμμα MED), που συνδέεται με την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη χρήση της δασικής βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, το Πρόγραμμα BIO-EN-AREA (Interreg IVC) για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βιομάζα στην Περιφέρεια, το Πρόγραμμα BIOCLUS για την ίδρυση ενός περιφερειακού Cluster βιομάζας μεταξύ του Πανεπιστημίου, του ΙΔΕΠ και άλλων σημαντικών φορέων της περιοχής. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Forest Model (MED), είχε ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων.

Your browser does not support iframes.

CLOSE