Universiteti i Korçës u krijua në dt. 7 janar 1992, mbi bazën e Institutit të Lartë Bujqësor të Korçës (1971-1992), me tre fakultete: i Bujqësisë, i Mësuesisë dhe i Ekonomikut. Në vitin 1994 iu dha emri “Fan S. Noli” dhe po këtë vit pranë tij u çel edhe Shkolla e Lartë e Infermierisë. Në vitin akademik 2009 – 2010 u hap në qytetin e Pogradecit Filiali i Universitetit të Korçës në programin e studimit Turizëm. Ne vitin akademik 2011-2012 Fakulteti i Mesuesise u nda ne dy fakultete:

 • Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane
 • Fakulteti i Edukimit dhe Filologjise

Në Universitetin “Fan S. Noli” të Korçës studiojnë afërsisht 7200 studentë. Në të japin mësim 130 pedagogë efektivë (mbi 70 për qind e të cilëve janë me tituj dhe grada shkencore), si dhe 115 pedagogë të jashtëm.
Studimet në këtë universitet organizohen me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme në tre cikle: cikli i parë “Bachelor” cikli i dytë:”Master Shkencor” dhe “Master Profesional”, dhe cikli i trete: “Doktorature” mbështetur në Deklaratën e Bolonjës
Në vitin akademik 2012–2013 Universiteti i Korçës përgatit specialistë në keto programe studimi :

I – Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane jep diploma ” Bachelor ” për programet e studimit :

 • Filozofi-Sociologji.
 • Matematikë – Fizikë.
 • Matematike – Informatike
 • Biologji-Kimi,
 • Teknologji Informacioni.
 • Infermier të përgjithshëm.
 • Infermier – mami

II – Fakulteti i Edukimit dhe Filologjise jep diploma ” Bachelor ” për programet e studimit :

 • Gjuhë-Letërsi
 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë-Letërsi Shqipe & Frënge
 • Histori-Gjeografi
 • Cikël i Ulët
 • Cikël Parashkollor
 • Cikël i ulët dhe Anglisht në ciklin fillor ne filialin e qytetit te Pogradecit .

III – Fakulteti i Ekonomisë jep diploma ” Bachelor ” për programet e studimit :

 • Financë
 • Menaxhim
 • Marketing
 • Turizëm

IV – Fakulteti i Bujqësisë jep diploma ” Bachelor ” për programet e studimit :

 • Agroushqim
 • Agrobiznes
 • Hortikulturë
 • Teknologji e prodhimit bimor

1. Në vitin akademik 2012-2013 në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë vazhdojne programet e studimit për “Master Profesional ” në Mësuesi pas mbarimit të të cilit do të jepen diplomat:
“Master Profesional në Mësuesi” për Ciklin e Lartë të Arsimit bazë (CLAB) në lëndët:

 • Gjuhë-Letërsi
 • Gjuhë Angleze

si dhe

“Master Profesional në Mësuesi” për Arsimin e Mesëm në lëndët:

 • Gjuhë-Letërsi

Për vitin akademik 2011-2012 në Universitetin “Fan S. Noli” u cel dhe programi i studimit me kohe te pjesshme “Master Profesional në Mesimdhenie”.
U çel këtë vit Akademik dhe Programi i Studimit ” Master Shkencor në Arsimin fillor (Klasa 1-6) ”
2. Në vitin akademik 2012-2013 në Fakultetin Shkencave Natyrore dhe Humane vazhdojne programet e studimit për “Master Profesional ” në Mësuesi pas mbarimit të të cilit do të jepen diplomat:
“Master Profesional në Mësuesi” për Ciklin e Lartë të Arsimit bazë (CLAB) në lëndët:

 • Matematikë-Fizikë (CLAB)

si dhe

“Master Profesional në Mësuesi” për Arsimin e Mesëm në lëndët:

 • Shkencat sociale (AM)

Vazhdon për vitin akademik 2012-2013 programi i studimit i Nivelit të Dytë (Master Shkencor) në Filozofi Sociale.
3. Në Fakultetin e Bujqësisë vazhdon programi: “Master Profesional” në Zhvillimin e Integruar Rural.
Per vitin akademik 2012-2013 ne Fakultetin e Bujqesise vazhdon programi i ciklit te trete : Doktoraturë në “ Hortikulturë të qëndrueshme ”.
4. Për vitin akademik 2012-2013 në Fakultetin Ekonomik jane hapur programet e studimit Master :

 • Master Profesional në Administrim Biznesi
 • Master Profesional në Financë-Kontabilitet
 • Master Profesional në Marketing
 • Master Profesional në Turizëm si dhe
 • Master i Shkencave në “Administrim Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje “

Universiteti “Fan S. Noli” bashkëpunon me shumë institucione mësimore e shkencore brenda e jashtë vendit. Qysh nga viti 1996 ai nxjerr organin periodik “Buletinin Shkencor”, ku botohen punime studimore të pedagogëve dhe bashkëpunëtorëve të universitetit, si dhe pasqyrohet jeta shkencore e pedagogjike e tij.
Në Universitetin “Fan S. Noli” funksionon biblioteka qëndrore që ka rreth 30 mijë tituj të ndryshëm librash në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja, si dhe bibliotekat e fakulteteve.

Your browser does not support iframes.

CLOSE