Εγχειρίδιο στρατηγικής μάρκετινγκ

Σύμφωνα με τους Kotler και Armstrong (2014), η στρατηγική του μάρκετινγκ είναι η απάντηση της εταιρίας σε δύο βασικά ερωτήματα: 1. Ποιους καταναλωτές θα εξυπηρετήσει η επιχείρηση; (τμηματοποίηση και εστίαση) 2. Πώς θα δημιουργηθούν αξίες γι αυτούς; (διαφοροποίηση και τοποθέτηση) Η διαμόρφωση της στρατηγικής του μάρκετινγκ συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: Αναγνώριση όλης της αγοράς Τμηματοποίηση […]