Evidentimi i palëve të interesuara dhe krijimi i rrjetit rajonal për G.A.B.E

Në kuadër të Projektit G.A.B.E është zhvilluar në 10 Maj 2016 një tjetër takim midis palëve të interesuara në fushën e biomasës dhe Prefektit të Qarkut Korçë. Në hapat e para të kësaj linje, stafi i partnerit lider të G.A.B.E ka evidentuar të gjithë aktorët e interesuar në qarkun e Korçës si: furnizuesë të materjaleve […]