Manuali Biznesit

Manuali i Biznesit – Mënyrat efektive të bashkëpunimit midis kompanive që operojnë në sektorin e biomasës në kufirin greko-shqiptar

                Megjithëse në rajonin ndërkufitar ka një numër të limituar të kompanive aktive të cilat operojnë në industrinë e biomasës, premisat janë positive për zhvillimin e këtij sektori edhe në të ardhmen.

          Aktualisht janë 5 kompani që operojnë në sektorin e biomasës në rajonin ndërkufitar të Prefekturës së Korçës dhe të Maqedonisë Perëndimore. Dy kompani të prodhimit të biogazit, një njësi e kultivimit të Paulonias, si dhe dy kompani të prodhimit të peletit, ku një prej tyre ka ngritur edhe plantacionin e bimëve që rriten shpejt.

Shkarko Dokumentin

Your browser does not support iframes.

CLOSE