Combustion_AL

Analiza SWOT për një kompani tipike për djegien e biomasës në Prefekturën e Korçës dhe Rajonin e Maqedonisë Perëndimore

Objekt i këtij studimi janë kompanitë e djegies së biomasës të cilat gjenerojnë energji për shitje përtej përmbushjes së nevojave të tyre.

Aktualisht janë vetëm dy njësi operative të prodhimit të biomasës (CPH) të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në rajonin e Maqedonisë Perëndimore, Matesion Co. në Kozan (120 KWel) dhe Mantmouazel S.A. në Kostur (240 KWel), të cilat prodhojnë biogas nga mbetje të ndryshme organike. Ne zgjodhëm të sjellim analizën SWOT për “Mantmouazel SH.A”, si një kompani tipike të prodhimit të biomasës në rajon, ndërkohë që kompania tjetër është e përfshirë në nje spektër më të gjerë aktivitetesh të cilat lidhen me inxhinierinë dhe konsulencën.

Studimi kërkimor i partnerëve grekë të projektit GABE siguroi disa të dhëna mbi “Matesion Co”, një fabrikë biogazi që ndodhet në Kozan. Ne arritëm të kontaktojmë kompaninë dhe të mbledhim të dhëna të përshtatshme për të. Arritëm të realizojmë një vizitë në centralin e “Mantmouazel SH.A”, të ndodhur në Kostur në rajonin e Maqedonisë Perëndimore.

Shkarko Dokumentin

factbook djegja e biomases

Harta e Bizneseve

Your browser does not support iframes.

CLOSE